Контакти

Екип на Център за електронно и дистанционно обучение (ЦЕДО) при ИУ - Варна


Директор: 

доц. д-р Силвия Парушева

Каб. 318А

Мейл: parusheva@ue-varna.bg

Заместник-директор

Администратор Moodle
за специалности в 
ОКС "магистър"

гл. ас. д-р Петър Петров

Каб. 318Б, тел. 0882 164570

Мейл: p.k.petrov@ue-varna.bgАдминистратор Moodle
за специалности в
ОКС "бакалавър"

докт. Антонио Хаджиколев

Каб. 318Б, тел. 0882 165674

Мейл: cedo@ue-varna.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ
(на администратора на платформата)

Ден  Часови диапазон
Понеделник   08:00 - 16:30 ч.
Вторник   08:00 - 16:30 ч.
Сряда   08:00 - 16:30 ч.
Четвъртък   08:00 - 16:30 ч. 
Петък   08:00 - 16:30 ч.

Последно модифициране: вторник, 2 юни 2020, 22:46