Новини от сайта

График за записване на прехвърлени, възстановени и прекъснали студенти

 
Снимка на Администратор Moodle
График за записване на прехвърлени, възстановени и прекъснали студенти
от Администратор Moodle - петък, 9 септември 2016, 09:16
 

График за записване на прехвърлени (от специалност в специалност и форма на обучение), възстановени и прекъснали студенти, редовно, задочно и дистанционно обучение за учебната 2016/2017 година в ОКС "бакалавър"

може да намерите на следния линк:

http://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=3927