Новини от сайта

Учебно разписание за ОКС "бакалавър" - дистанционна форма на обучение

 
Снимка на Администратор Moodle
Учебно разписание за ОКС "бакалавър" - дистанционна форма на обучение
от Администратор Moodle - понеделник, 5 септември 2016, 10:17
 

Учебно разписание за зимен семестър на уч. 2016/2017 г.
на студентите в ОКС "бакалавър" - дистанционно обучение


може да видите в Учебно разписание,
към меню "Бърз достъп" от сайта на университета - http://www.ue-varna.bg