Новини от сайта

График на учебните занятия за студентите дистанционно обучение ОКС "бакалавър"

 
Снимка на Доц. д-р Силвия Благоева
График на учебните занятия за студентите дистанционно обучение ОКС "бакалавър"
от Доц. д-р Силвия Благоева - петък, 26 август 2016, 17:48
 

График

за периода на провеждане на учебните занятия за студенти дистанционно обучение ОКС "бакалавър"

може да намерите на следния адрес:

http://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=14043