Новини от сайта

График за ликвидационна сесия - м. септември 2016 г.

 
Снимка на Администратор Moodle
График за ликвидационна сесия - м. септември 2016 г.
от Администратор Moodle - четвъртък, 25 август 2016, 17:57
 

График за ликвидационна сесия -
м. септември 2016 г.

може да намерите на следния адрес:

http://www.ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=14125