Новини от сайта

За магистри–дипломанти през есенна сесия 2016 г.

 
Снимка на Администратор Moodle
За магистри–дипломанти през есенна сесия 2016 г.
от Администратор Moodle - понеделник, 8 август 2016, 08:32
 

За магистри–дипломанти през есенна сесия 2016 г.

Повече информация за документи за допускане до държавна изпитна сесия можете да намерите на следния линк:

http://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=17944