Новини от сайта

Учебно разписание за втори семестър на ОКС "магистър" ДНДО - януарски прием

 
Снимка на Администратор Moodle
Учебно разписание за втори семестър на ОКС "магистър" ДНДО - януарски прием
от Администратор Moodle - петък, 18 март 2016, 08:52
 

Учебно разписание за първи семестър на ОКС "магистър" ДНДО - януарски прием 

може да намерите на следния адрес:

http://ue-varna.bg/bg/SedRaz.aspx