Новини от сайта

Подаване на заявки за избираеми дисциплини

 
Снимка на Администратор Moodle
Подаване на заявки за избираеми дисциплини
от Администратор Moodle - петък, 12 февруари 2016, 10:14
 

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКИ

/задължително избираеми дисциплини/

за студенти ОКС "бакалавър", които ще бъдат ВТОРИ, ТРЕТИ и ЧЕТВЪРТИ курс
през учебната година 2016/2017 г.

ЗАДОЧНО, ДИСТАНЦИОННО и ЕЛЕКТРОННО обучение

Краен срок за подаване 28.02.2016 г., включително!

НЕПОДАЛИТЕ заявки ще бъдат разпределени служебно!

http://ares.ue-varna.bg/~milen/1617_234k/