Новини от сайта

Учебно разписание за първи семестър на ОКС "магистър" - януарски прием

 
Снимка на Администратор Moodle
Учебно разписание за първи семестър на ОКС "магистър" - януарски прием
от Администратор Moodle - четвъртък, 4 февруари 2016, 10:15
 

Учебно разписание за първи семестър на ОКС "магистър" - януарски прием 

може да намерите на следния адрес:

http://ue-varna.bg/bg/SedRaz.aspx