Новини от сайта

Над 1/4 отличници от дистанционното обучение в ИУ-Варна

 
Снимка на Администратор Moodle
Над 1/4 отличници от дистанционното обучение в ИУ-Варна
от Администратор Moodle - четвъртък, 6 ноември 2014, 18:12
 

Над 1/4 отличници от дистанционното обучение в ИУ-Варна

 

Общо 119 студенти бяха обучени напълно безплатно в обновените дистанционни форми на магистърски програми през академичната 2013 – 2014 г. в ИУ - Варна. Подборът беше извършен от над 900 кандидати, като най-ниският успех за прием в най-желаната специалност – „ИТ иновации в бизнеса” беше 5,70. Освен в нея, студенти придобиваха знания и в „Бизнес консултиране”, „Корпоративен бизнес и управление” и в две групи „Аграрен бизнес”.


В края на обучението се дипломираха 103-ма студенти, от които 27 със среден успех над 5,50. Най-много са отличниците в специалностите „Аграрен бизнес” – 12 и в „Бизнес консултиране” – 11. С пълно 6 завършиха трима студенти – по един от „Корпоративен бизнес и управление”, „ИТ иновации в бизнеса” и „Бизнес консултиране”.

Модернизирането на Центъра за дистанционно обучение към Икономическия университет – Варна, беше извършено с близо 565 685 лв. Средствата са осигурени от ОП „Развитие на човешките ресурси” по проект „Дистанционното обучение – съвременен подход в системата на академичното образование за подобряване качеството на човешките ресурси“.