Новини от сайта

Документи за допускане до държавна изпитна сесия

 
Снимка на Администратор Moodle
Документи за допускане до държавна изпитна сесия
от Администратор Moodle - понеделник, 25 август 2014, 09:50
 

Документи за допускане до държавна изпитна сесия


Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец септември 2014 г. на 28 и 29 август 2014 г.  трябва да представят следните документи:

  1. В  методичния кабинет на съответната специалност на инспектор “Учебна дейност”:

- Заявление (за магистри) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от Университетската книжарница);
- Обходен лист с подпис и печат от библиотеката;
- Касов бон за платена такса 10 (десет) лева – внасят се в касата на ИУ-Варна, каб. 231, II етаж;
- Две снимки формат 3,5/4,5 см.; на гърба на снимките дипломантът написва факулт. №, специалност и трите си имена;
- Плик с надписан точен адрес по местоживеене, на който да се изпрати дипломата.

  1. В  Център “Магистърско обучение”  

- Заявлението за допускане до държавна изпитна сесия, заверено от инспектор УД на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Оригинал и ксерокопие на дипломата (бакалавърска или магистърска), с която сте кандидатствали.


Сроковете за представяне на дипломните работи се обявяват от водещите магистърски специалности катедри (допълнителна информация в секция “Актуално” на водещата катедра)

Уважаеми магистри-дипломанти, за ваше улеснение при подаването на документи за допускане до държавна изпитна сесия  в ЦМО ще се спазва приоритетно следния график:

28 август

Редовно  и дистанционно обучение

29 август

Задочно обучение


 Работното време на ЦМО е от 8:00 до 16:30 часа.

Почивки: 10:15 – 10:30;

                                              12:00 – 12:30;

                  14:30 – 14:45

Обявяването на реда за явяване се извършва от съответните катедри 2 дни преди посочените в графика дати (есенна сесия: 08.09. – 10.09.2014 г.).