Новини от сайта

Документи и срокове за допускане до държавна изпитна сесия

 
Снимка на Администратор Moodle
Документи и срокове за допускане до държавна изпитна сесия
от Администратор Moodle - вторник, 27 май 2014, 10:53
 

Студентите, завършили семестриално, които ще защитават дипломна работа или ще полагат държавен изпит през месец юни 2014 г. на 11, 12, 13 и 16 юни 2014г.  трябва да представят следните документи:

  1. В  методичния кабинет на съответната специалност на инспектор “Учебна дейност”:

- Молба (за магистри) за допускане до държавна изпитна сесия (купува се от университетската книжарница).
- Обходен лист с подпис и печат от библиотеката.
- Касов бон за платена такса 10 (десет) лева – внасят се в касата на ИУ - Варна, каб. 231, II етаж.
- Две снимки формат 3,5/4,5 см., на гърба на снимките дипломантът написва факулт. №, специалност и трите си имена.
- Плик с надписан точен адрес по местоживеене, на който да се изпрати дипломата.

  1. В  Център “Магистърско обучение” каб. 114, ет. 1:

- Молбата за допускане до държавна изпитна сесия, заверена от инспектор учебна дейност на съответната специалност;
- Студентска книжка;
- Оригинал и ксерокопие на дипломата (бакалавърска или магистърска), с която сте кандидатствали.

Сроковете за представяне на дипломните работи се обявяват от водещите магистърски специалности катедри (допълнителна информация в секция “Актуално” на водещата катедра).

Уважаеми магистри-дипломанти, за ваше улеснение при подаването на документи за допускане до държавен изпит  в ЦМО ще се спазва приоритетно следния график:

13 юни (петък)

АБ, БК, КБУ

16 юни (понеделник)

ИТ иновации в бизнеса


 Работното време на ЦМО е от 8:00 –16:30.

Почивки:  10.15 – 10.30;
  12.00 – 12.30;
  14.30 – 14.45

 

Обявяването на реда за явяване се извършва от съответните катедри 2 дни преди посочените в графика дати (лятна сесия: 23.06 – 27.06.2014 г.).

Забележка: Методичните кабинети по специалности са следните:

КБУ

Н-107

АБ, БК

Н-109

ИТ инов.в бизнеса

313б