Новини от сайта

Срокове за записване на ОКС "магистри" за летен семестър

 
Снимка на Администратор Moodle
Срокове за записване на ОКС "магистри" за летен семестър
от Администратор Moodle - вторник, 12 януари 2016, 10:04
 

СРОКОВЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА МАГИСТРИ
ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016
г.

Записването на семестъра става след представяне на вносна бележка за платена такса в ЦМО (каб. 114) към обслужващата Икономически университет – Варна банка и студентска книжка.

Срокове за плащане на таксите и записване за летен семестър на учебната 2015/2016 година:

  • за редовно обучение: 22.02. - 11.03.2016 г.
  • за дистанционно обучение: до 11.03.2016 г.
  • за задочно обучение: 01.02. - 17.02.2016 г.

Банкова сметка:

СИБАНК ЕАД
IBAN
: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет – Варна
Такса обучение: /имена; ЕГН; курс; спец.; факулт. номер; семестър/

ВАЖНО!

Всички студенти, завършили други университети и колежи, записали се за студенти с Академична справка следва да носят при записване на семестъра копие на дипломата си за въвеждане на данни, необходими за регистъра на МОН.