Новини от сайта

Преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ-Варна - резултати от подадени заявления

 
Снимка на Администратор Moodle
Преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ-Варна - резултати от подадени заявления
от Администратор Moodle - четвъртък, 16 юли 2020, 11:26
 

Уважаеми колеги,

Списъкът на студентите, на които се разрешава да преминат от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга от учебната 2020/2021 г., е публикуван на следния адрес.

Записването за зимен семестър на учебната 2020/2021 г. за тези студенти ще се извърши по график от сектор "Студенти" преди началото на учебната година - от 01.09 до 04.09.2020 г.