Новини от сайта

Проучване мнението на студенти, завършили и преподаватели относно ДФО в ИУ-Варна

 
Снимка на Администратор Moodle
Проучване мнението на студенти, завършили и преподаватели относно ДФО в ИУ-Варна
от Администратор Moodle - вторник, 7 юли 2020, 19:30
 

Уважаеми колеги,

Ежегодно Икономически университет - Варна провежда анкети, целящи да проучат мнението на студенти, завършили и преподаватели относно дистанционната форма на обучение във висшето училище.

Срокът за попълване на настоящите проучвания е 02.08.2020 г.

Повече информация може да намерите на следните адреси:

» Анкета за студенти относно удовлетвореност от обучението в дистанционна форма;

» Анкета за реализацията на завършилите в дистанционна форма;

» Анкета за преподаватели относно организация на обучението в дистанционна форма.