Новини от сайта

Преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ-Варна

 
Снимка на Администратор Moodle
Преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ-Варна
от Администратор Moodle - четвъртък, 25 юни 2020, 09:46
 

Уважаеми колеги,

Заявления за преминаване на студенти от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга в рамките на ИУ-Варна ще бъдат приемани в срок до 03.07.2020 г. (включително). Повече информация можете да намерите на следния адрес.