Новини от сайта

Явяване на неположени (от предходни учебни години) изпити, приравнителни изпити и изпити за студенти на индивидуален план на обучение в периода 08-10.06.2020 г.

 
Снимка на Администратор Moodle
Явяване на неположени (от предходни учебни години) изпити, приравнителни изпити и изпити за студенти на индивидуален план на обучение в периода 08-10.06.2020 г.
от Администратор Moodle - вторник, 2 юни 2020, 22:56
 

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви информираме, че студентите, на които им предстои да се явят на държавна изпитна сесия през м. юни 2020 г., могат да използват ликвидационните изпитни дати в периода 08-10.06.2020 г. за явяване на следните категории изпити:

  • неположени (от предходни учебни години) изпити;
  • приравнителни изпити;
  • изпити за студенти на индивидуален план на обучение.

Изпитите ще се провеждат дистанционно (неприсъствено). В срок до 05.06.2020 г. (вкл.) студентите следва да заявят своето желание да се явят на изпит/и от посочените категории. Повече информация можете да намерите на следния адрес.