Новини от сайта

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за предстоящите държавни изпити

 
Снимка на Администратор Moodle
ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ за предстоящите държавни изпити
от Администратор Moodle - петък, 22 май 2020, 10:54
 

Уважаеми колеги,

Съгласно заповед на ректора на ИУ - Варна държавните изпити (вкл. защитите на дипломни работи) за всички ОКС ще се проведат присъствено в сградите на Икономически университет - Варна. С пълния текст на заповедта можете да се запознаете на следния адрес.