Новини от сайта

За студенти I, II и III курс, ОКС "бакалавър": изборни дисциплини за уч. 2020/2021 г.

 
Снимка на Администратор Moodle
За студенти I, II и III курс, ОКС "бакалавър": изборни дисциплини за уч. 2020/2021 г.
от Администратор Moodle - вторник, 10 март 2020, 09:48
 

Уважаеми колеги,

В срок до 22.03.2020 г. (включително) можете да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове на учебния план, по който се обучавате, за следващата учебна година. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система, ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се извършва, като влезете в своя профил в "Студентско състояние" и изберете връзката "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.