Новини от сайта

Учебно разписание летен семестър за учебната 2015/ 2016 г. за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" дистанционна и задочна форма на обучение

 
Снимка на Доц. д-р Силвия Благоева
Учебно разписание летен семестър за учебната 2015/ 2016 г. за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" дистанционна и задочна форма на обучение
от Доц. д-р Силвия Благоева - понеделник, 21 декември 2015, 23:39
 

Уважаеми колеги,

Учебното разписание за летен семестър на учебната 2015/2016 г. за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър" дистанционна и задочна форма на обучение може да намерите на адрес: http://ue-varna.bg/bg/SedRaz.aspx