Новини от сайта

Избираеми дисциплини за студенти, обучаващи се в ОКС "магистър"

 
Снимка на Администратор Moodle
Избираеми дисциплини за студенти, обучаващи се в ОКС "магистър"
от Администратор Moodle - сряда, 6 ноември 2019, 21:58
 

Уважаеми колеги,

В срок до 10.11.2019 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове на учебния план, по който се обучавате. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система, ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави, като влезете в своя профил в системата "Студентско състояние" и изберете опцията "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.

Учебните програми на избираемите дисциплини може да намерите в раздел "Учебен план" в страницата на Вашата специалност.