Новини от сайта

Обучение за работа с платформата Moodle (за новоприети студенти в ОКС "магистър")

 
Снимка на Администратор Moodle
Обучение за работа с платформата Moodle (за новоприети студенти в ОКС "магистър")
от Администратор Moodle - четвъртък, 3 октомври 2019, 10:00
 

Уважаеми колеги,

Преди първото занятие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" ще се проведе обучение за работа с платформата Moodle. Конкретният график по специалности е както следва:

Специалност Дата Час Зала
Банков мениджмънт - СС и СПНУ (37 и 38 гр.) 07.10.2019 г. 08:15 – 09:00 ч. 51
Финанси и иновации - СПНУ (39 гр.) 07.10.2019 г. 10:15 – 11:00 ч. 51
Корпоративен бизнес и управление - СПНУ (40 гр.) 07.10.2019 г. 08:15 – 09:00 ч. 51
Логистичен мениджмънт - СС (41 гр.) 08.10.2019 г. 09:15 - 10:00 ч. 318Б
Логистичен мениджмънт - СПНУ (42 гр.) 07.10.2019 г. 10:15 – 11:00 ч. 51
Бизнес консултиране - СПНУ (43 гр.) 07.10.2019 г. 08:15 – 09:00 ч. 51