Новини от сайта

Обучение на преподаватели за работа с платформата Moodle

 
Снимка на Администратор Moodle
Обучение на преподаватели за работа с платформата Moodle
от Администратор Moodle - неделя, 25 август 2019, 15:08
 

Уважаеми колеги,

Центърът за електронно и дистанционно обучение при ИУ-Варна организира обучения от І и ІІ ниво за преподавателите от университета за работа с платформата Moodle 3.5. Повече информация и регистрационна форма може да намерите на следния адрес.