Новини от сайта

Проучвания на мнението на студенти, завършили и преподаватели относно ДФО в ИУ - Варна

 
Снимка на Администратор Moodle
Проучвания на мнението на студенти, завършили и преподаватели относно ДФО в ИУ - Варна
от Администратор Moodle - вторник, 2 юли 2019, 14:58
 

Уважаеми колеги,

Ежегодно Икономически университет - Варна провежда анкети, целящи да проучат мнението на студенти, завършили и преподаватели относно дистанционната форма на обучение във висшето училище.

Срокът за попълване на настоящите проучвания е 28.07.2019 г.

Повече информация може да намерите на следните адреси:

» Анкета за студенти относно удовлетвореност от обучението в дистанционна форма;

» Анкета за реализацията на завършилите в дистанционна форма;

» Анкета за преподаватели относно организация на обучението в дистанционна форма.