Новини от сайта

Избор на факултативни дисциплини (за студенти I, II и III курс)

 
Снимка на Администратор Moodle
Избор на факултативни дисциплини (за студенти I, II и III курс)
от Администратор Moodle - вторник, 16 април 2019, 09:44
 

Уважаеми колеги,

До 29.04.2019 г. (включително) може да направите избор за факултативно изучаване на дисциплини, включени в учебния план, по който се обучавате. Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но за избралите да я изучават тя става задължителна. Факултативните дисциплини се изучават през зимен семестър и завършват с оформяне на текуща оценка.

Група по факултативна дисциплина по чужд език се сформира, при условие че са я избрали най-малко 15 студенти.

Ако желаете да изучавате факултативна дисциплина, влезте в своя профил в "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини".