Новини от сайта

Проучване сред студентите бакалаври от IV курс относно нагласите за обучение в ОКС "магистър" в ИУ - Варна

 
Снимка на Администратор Moodle
Проучване сред студентите бакалаври от IV курс относно нагласите за обучение в ОКС "магистър" в ИУ - Варна
от Администратор Moodle - събота, 30 март 2019, 11:42
 

Уважаеми колеги,

Центърът за качество на обучението, съвместно с Центъра за магистърско обучение при ИУ - Варна, провежда проучване сред студентите бакалаври от IV курс. То цели да се проучат нагласите за кандидатстване и очакванията към обучението в магистърска степен.

Резултатите от проучването ще се използват за подобряване на качеството на процеса на кандидатстване и обучение в ОКС "магистър" в ИУ - Варна.

Проучването е достъпно след вход в системата "Студентско състояние". 

Срокът за попълване на анкетата е 15.04.2019 г.