Новини от сайта

Изборни дисциплини за учебната 2019/2020 г.

 
Снимка на Администратор Moodle
Изборни дисциплини за учебната 2019/2020 г.
от Администратор Moodle - събота, 16 март 2019, 10:14
 

Уважаеми колеги,

От 15.03 до 31.03.2019 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2019/2020 г. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система, ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се извършва, като влезете в своя профил в "Студентско състояние" и изберете връзката „Изборни дисциплини“. Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.