Новини от сайта

График за явяване на неположени изпити от предходни учебни години

 
Снимка на Администратор Moodle
График за явяване на неположени изпити от предходни учебни години
от Администратор Moodle - четвъртък, 14 март 2019, 13:18
 

Уважаеми колеги,

В настоящата таблица може да намерите графика за явяване на неположени изпити от предходни учебни години през м. март и април 2019 г. Следва да търсите информация за Вашия титуляр съобразно катедрата, към която същият е преподавател. За да се явите на тези дати е необходимо да закупите индивидуален протокол от книжарницата на университета, да заплатите такса в размер на 40 лв. (дължима за всеки неположен изпит) във Финансово-счетоводен отдел (каб. 231) и да заверите протокола във фронт офиса (каб. 214, 215, 216) или Център за магистърско обучение (каб. 114).

Катедра

График

Счетоводна отчетност

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=21063

Финанси

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23184

Обща икономическа теория

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23169

Правни науки

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23167

Икономика и управление на строителството

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23183

Индустриален бизнес

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=22790

Икономика и управление на търговията

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23166

Стокознание

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=21022

Аграрна икономика

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=22909

Информатика

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=11920

Статистика и приложна математика

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=19066

Управление и администрация

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23182

Маркетинг

http://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23210

Икономика и организация на туризма

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=19982

Международни икономически отношения

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=19981

Социални и хуманитарни науки

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23170

Западноевропейски езици

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23157

Славянски езици

https://ue-varna.bg/bg/article.aspx?id=23156


Екипът на ЦЕДО Ви желае спорна подготовка!