Новини от сайта

Учебно разписание за зимен семестър на уч. 2015/2016 г. за ОКС "магистър" - дистанционна форма на обучение

 
Снимка на Доц. д-р Силвия Благоева
Учебно разписание за зимен семестър на уч. 2015/2016 г. за ОКС "магистър" - дистанционна форма на обучение
от Доц. д-р Силвия Благоева - петък, 9 октомври 2015, 19:43
 

Уважаеми колеги,

Учебното разписание за зимен семестър на учебната 2015/2016 г. за ОКС "магистър"- дистанционна форма на обучение може да намерите на адрес: http://ue-varna.bg/bg/SedRaz.aspx