Новини от сайта

Подаване на заявки за изучаване на факултативни (незадължителни) изборни дисциплини

 
Снимка на Администратор Moodle
Подаване на заявки за изучаване на факултативни (незадължителни) изборни дисциплини
от Администратор Moodle - сряда, 9 септември 2015, 15:37
 

Подаване на заявки за изучаване на факултативни (незадължителни) изборни дисциплини за студенти ОКС "бакалавър" в задочна и дистанционна форма на обучение
1, 2 и 3 курс през летния семестър на 2015/2016
и зимния семестър на 2016/2017 учебни години.


ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКА