Новини от сайта

Изборни дисциплини за студенти ОКС "магистър", 5 курс – СС и СПНУ и 6 курс – ДНДО и СПН

 
Снимка на Администратор Moodle
Изборни дисциплини за студенти ОКС "магистър", 5 курс – СС и СПНУ и 6 курс – ДНДО и СПН
от Администратор Moodle - петък, 26 октомври 2018, 07:54
 

Уважаеми колеги,

В срок до 06.11.2018 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемия блок за летен семестър на учебния план, по който се обучавате. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система, ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави като влезете в своя профил в системата "Студентско състояние" и изберете опцията "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.