Новини от сайта

Проучване за реализацията на завършилите ДФО в ИУ-Варна

 
Снимка на Администратор Moodle
Проучване за реализацията на завършилите ДФО в ИУ-Варна
от Администратор Moodle - вторник, 25 август 2015, 11:20
 

Анкета за реализацията на завършилите специалност в ДФО

Като възпитаник на ИУ – Варна бихме искали да Ви поканим да участвате в кратка анкета, която цели да установи как се реализират завършилите студенти, обучавани в дистанционна форма (ДФО). Молбата ни е да отделите няколко минути, за да споделите своето мнение.

Моля, последвайте този линк, за да попълните анкетата:

Анкета http://survey.ue-varna.bg/525134

Проучването е анонимно. Бъдете уверени, че данните се обработват с необходимото ниво на конфиденциалност и крайната информация се представя и анализира само в обобщен вид.

Резултатите ще се използват за подобряване на качеството на предлаганата образователна услуга.

Срокът на проучването е до 14 септември 2015 г. и се извършва със съдействието на Център за дистанционно обучение и Център за качество на обучението.

NB! Анкетата се попълва само от завършилите дистанционна форма на обучение. Поради тази причина е необходим код за достъп. В случай че нямате такъв, моля, свържете се с Център за дистанционно обучение (elearn@ue-varna.bg).

Благодарим Ви предварително!