Новини от сайта

Обучение за работа с платформата Moodle (за новоприети студенти в ОКС "магистър")

 
Снимка на Администратор Moodle
Обучение за работа с платформата Moodle (за новоприети студенти в ОКС "магистър")
от Администратор Moodle - вторник, 2 октомври 2018, 12:52
 

Уважаеми колеги,

На 08.10.2018 г. преди първото занятие на новоприетите студенти в ОКС "магистър" ще се проведе обучение за работа с платформата Moodle. Конкретният график по специалности е както следва:

Специалност

Час

Зала

Корпоративен бизнес и управление - СС и СПНУ (43 и 44 гр.)

08:15 – 09:00 ч.

438

Логистичен мениджмънт - СС и СПНУ (45 и 46 гр.)

09:15 – 10:00 ч.

438

Финанси и иновации - СС и СПНУ
(41 и 42 гр.)

09:15 – 10:00 ч.

438