Новини от сайта

Смяна на специалности и форми на обучение за уч. 2018/2019 г.

 
Снимка на Администратор Moodle
Смяна на специалности и форми на обучение за уч. 2018/2019 г.
от Администратор Moodle - четвъртък, 12 юли 2018, 12:26
 

Уважаеми колеги,

На основание чл. 115, т. 2 и т. 3 от Правилника на Икономически университет – Варна и Заповед № РД – 05 – 1978 от 11.07.2018 г. се разрешава да преминат от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга от учебната 2018/2019 г. следните студенти:

І. Преминаване от една специалност в друга:

1. Вилияна Проданова Тодорова – I курс, от специалност „Индустриален бизнес и предприемачество”, факултетен № 104678 в спец. „Туризъм”, редовно обучение, държавна такса;

2. Христина Ганчева Ганчева – I курс, от специалност „Бизнес икономика”, факултетен № 113766 в спец. „Туризъм”, редовно обучение, държавна такса;

3. Сияна Добромирова Петрова – I курс, от специалност „Икономика и търговия”, факултетен № 107666 в специалност „Счетоводство и одит”, дистанционно, платено обучение;

4. Велин Велинов Стоянов – I курс, от спец. „Бизнес икономика”, факултетен № 112653 в спец. „Финанси”, дистанционно, платено обучение;

5. Стефани Миленова Матева – I курс, от специалност „Бизнес икономика”, факултетен № 112943 в специалност „Икономика и търговия”, дистанционно, платено обучение;

6. Габриела Димитрова Христова – II курс, от специалност „Бизнес икономика”, факултетен № 113734 в специалност „Икономика и търговия”, дистанционно, платено обучение;

7. Моника Георгиева Райчинова – III курс, от специалност „Бизнес информационни системи”, факултетен № 104563 в спец. „Туризъм”, дистанционно обучение, държавна такса;

8. Осман Ержевит Осман – I курс, от спец. „Информатика”, факултетен № 112327 в спец. „Мениджмънт”, държавна такса;

9. Николай Радостинов Георгиев – II курс, от специалност „Счетоводство и одит”, факултетен № 101107 в специалност „Бизнес информационни системи”, държавна такса;

10. Снежана Владимирова Борисова – I курс, от специалност „Финанси”, факултетен № 113628 в спец. „Международни икономически отношения”, държавна такса;

11. Толга Ърфанов Шукриев – I курс, от спец. „Мениджмънт”, факултетен № 112180 в спец. „Икономика и търговия”, дистанционно, платено обучение;

12. Калоян Ивелинов Боцев – I курс, от специалност „Международни икономически отношения”, факултетен № 112549 в спец. „Индустриален бизнес и предприемачество”, дистанционно, платено обучение;

13. Габриела Желязкова Петрова – ІI курс, от специалност „Мениджмънт”, факултетен № 113794 в спец. „Икономика и търговия”, дистанционно, платено обучение;

14. Пресиана Даниелова Петрова – I курс, от специалност „Маркетинг”, факултетен № 112841 в спец. „Икономика и търговия”, дистанционно, платено обучение;

15. Мария Ивелинова Георгиева – I курс, от специалност „Маркетинг”, факултетен № 112380 в спец. „Икономика и търговия”, дистанционно, платено обучение;

16. Силвия Росенова Стоянова – II курс, от специалност „Маркетинг”, факултетен № 109126 в спец. „Икономика и търговия”, дистанционно, платено обучение;

17. Габриела Климентова Бурмова – I курс, от специалност „Туризъм”, факултетен № 113266 в специалност „Бизнес информационни системи”, държавна такса;

18. Никола Емилов Добрев – I курс, от специалност „Международни икономически отношения”, факултетен № 112917 в спец. „Информатика”, държавна такса;

19. Вероника Йорданова Мутафова – I курс, от специалност „Мениджмънт”, факултетен № 113632 в специалност „Туризъм”, редовно обучение, държавна такса;

20. Петя Антонова Цачева – I курс, от специалност „Маркетинг”, факултетен № 104798 в специалност „Туризъм”, редовно обучение, държавна такса;

21. Цветелина Павлова Петрова – І курс, от специалност „Мениджмънт“, факултетен № 112085 в специалност „Туризъм“, дистанционно, платено обучение;

22. Мирела Пламенова Стефанова – ІI курс, от специалност „Международни икономически отношения”, факултетен № 110046 в специалност „Маркетинг”, държавна такса;

23. Елеонора Николаева Апостолова – І курс, от специалност „Финанси”, факултетен № 112081 в специалност „Индустриален бизнес и предприемачество”, дистанционно, платено обучение.

ІІ. Преминаване от редовно в дистанционно обучение, същата специалност:

1. Вероника Йорданова Панайотова – III курс, специалност „Икономика и търговия”, факултетен № 104990, държавна такса;

2. Никол Ангелова Георгиева – I курс, специалност „Индустриален бизнес и предприемачество”, факултетен № 112557, платено обучение;

3. Габриела Стойчева Иванова – I курс, специалност „Финанси”, факултетен № 112541, платено обучение;

4. Несрин Хамид Джемал – II курс, специалност „Счетоводство и одит”, факултетен № 110161, платено обучение;

5. Мила Илкова Илиева – III курс, специалност „Счетоводство и одит”, факултетен № 106194, държавна такса;

6. Стоянка Стойчева Костадинова – III курс, специалност „Счетоводство и одит”, факултетен № 106324, държавна такса;

7. Илияна Вескова Гоцева – III курс, специалност „Счетоводство и одит”, факултетен № 107472, държавна такса;

8. Ивелина Николаева Иванова – III курс, специалност „Счетоводство и одит”, факултетен № 107471, държавна такса;

9. Емилия Илиянова Маринова – II курс, специалност „Счетоводство и одит”, факултетен № 111242, платено обучение;

10. Софи Антонова Маркова – II курс, специалност „Счетоводство и одит”, факултетен № 110118, платено обучение;

11. Стелияна Стойкова Стойкова – I курс, специалност „Финанси”, факултетен № 113072, платено обучение;

12. Татяна Димитрова Димитрова – III курс, специалност „Финанси”, факултетен № 107035, държавна такса;

13. Илиян Красимиров Иванов – III курс, специалност „Финанси”, факултетен № 106191, държавна такса;

14. Васил Венчев Лазаров – III курс, специалност „Финанси”, факултетен № 106379, платено обучение;

15. Мария Калоянова Димитрова – II курс, специалност „Финанси”, факултетен № 110461, платено обучение;

16. Галена Пламенова Димитрова - I курс, специалност „Финанси”, факултетен № 112528, платено обучение;

17. Лора Юлиянова Попова - II курс, специалност „Финанси”, факултетен № 114416, платено обучение;

18. Лия Петьова Петкова – I курс, от специалност „Туризъм”, факултетен № 113372, платена форма;

19. Антония Руменова Пановска – I курс, от специалност „Туризъм”, факултетен № 112183, платена форма;

20. Йоана Валериева Гашева – I курс, от специалност „Туризъм”, факултетен № 112079, платена форма;

21. Йосита Матеева Генчева – IІ курс, от специалност „Туризъм”, факултетен № 110465, платена форма;

22. Христо Георгиев Попов – ІІI курс, от специалност „Туризъм”, факултетен № 108838, държавна такса.

Забележка: Записването за зимен семестър на учебната 2018/2019 г. ще се извърши по график от сектор "Студенти" преди началото на учебната година.