Новини от сайта

Тест за определяне на входящо ниво за изучаване на език (за новоприети студенти в ОКС "бакалавър")

 
Снимка на Администратор Moodle
Тест за определяне на входящо ниво за изучаване на език (за новоприети студенти в ОКС "бакалавър")
от Администратор Moodle - сряда, 11 юли 2018, 09:18
 

В срок до 25.07.2018 г. всички новоприети студенти в ОКС "бакалавър" имат възможност да попълнят тест за определяне на входящото ниво за изучаване на език. Същият е достъпен на следния адрес.