Новини от сайта

Проучвания на мнението на студенти, завършили и преподаватели относно ДФО в ИУ - Варна

 
Снимка на Администратор Moodle
Проучвания на мнението на студенти, завършили и преподаватели относно ДФО в ИУ - Варна
от Администратор Moodle - вторник, 3 юли 2018, 14:22
 

Уважаеми колеги,

Икономически университет - Варна съвместно с Центъра за електронно и дистанционно обучение и Центъра за качество на обучението организира анкети, целящи да проучат мнението на студенти, завършили и преподаватели за дистанционната форма на обучение в университета. Крайният срок за тяхното попълване е 29 юли 2018 г.

Повече информация може да намерите на следните адреси:

» Анкета за студенти относно удовлетвореност от обучението в дистанционна форма;

» Анкета за реализацията на завършилите в дистанционна форма;

» Анкета за преподаватели относно организация на обучението в дистанционна форма.