Новини от сайта

График за държавни изпити за студенти-дипломанти в ДФО

 
Снимка на Администратор Moodle
График за държавни изпити за студенти-дипломанти в ДФО
от Администратор Moodle - вторник, 19 юни 2018, 22:30
 

Уважаеми колеги,

Графиците за явяване на държавни изпити през м. юни 2018 г. за студенти-дипломанти, обучаващи се в дистанционна форма, може да намерите на следните адреси:

- спец. "Индустриален бизнес и предприемачество" (ОКС "бакалавър") и спец. "Корпоративен бизнес и управление" (ОКС "магистър");

- спец. "Логистичен мениджмънт" (ОКС "магистър");

- спец. "Финанси и иновации" (ОКС "магистър").

Екипът на ЦЕДО желае успех на всички дипломанти!