Новини от сайта

Избор на факултативни дисциплини (за студентите от I и II курс, ОКС "бакалавър")

 
Снимка на Администратор Moodle
Избор на факултативни дисциплини (за студентите от I и II курс, ОКС "бакалавър")
от Администратор Moodle - понеделник, 7 май 2018, 17:26
 

За студентите от 1 и 2 курс ОКС "бакалавър"

В периода 26.04 - 07.05.2018 г. (включително) можете да направите избор за изучаване на факултативна дисциплина. Избраната дисциплина се изучава в зимен семестър на учебната 2018/2019 г. и завършва с оформяне на текуща оценка. Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но за избралите да я изучават става задължителна.

Група по факултативна дисциплина по чужд език се сформира, при условие, че са я избрали най-малко 15 студенти.

Ако желаете да изучавате факултативна дисциплина, влезте в своя профил в "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини".