Новини от сайта

График за държавни изпити през редовна държавна изпитна сесия (м. юни 2018 г.)

 
Снимка на Администратор Moodle
График за държавни изпити през редовна държавна изпитна сесия (м. юни 2018 г.)
от Администратор Moodle - вторник, 10 април 2018, 12:10
 

Уважаеми колеги,

Със заповед №РД05-914/10.04.2018 г. е утвърден графикът за държавни изпити (защита на дипломна работа) през редовната държавна изпитна сесия (м. юни 2018 г.). Същия може да намерите на следния адрес.