Новини от сайта

Изборни дисциплини за учебната 2018/2019 г.

 
Снимка на Администратор Moodle
Изборни дисциплини за учебната 2018/2019 г.
от Администратор Moodle - вторник, 27 март 2018, 23:26
 

От 27.03. до 10.04.2018 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2018/2019 г. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система, ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави, като влезете в  своя профил в "Студентско състояние" и изберете „Изборни дисциплини“. Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.