Новини от сайта

Проучване на мотивацията за знания сред студентите и спазването на етичните норми

 
Снимка на Администратор Moodle
Проучване на мотивацията за знания сред студентите и спазването на етичните норми
от Администратор Moodle - понеделник, 12 февруари 2018, 17:52
 


Етичната комисия при Икономически университет - Варна кани всички студенти да се включат в проучване на мотивацията за знания сред обучаващите се в университета и спазването на етичните норми. Целта му е постигане на ефективност и усъвършенстване на съществуващите правила. Проучването е напълно анонимно, а попълването му отнема приблизително 10 минути.

Проучването е достъпно на адрес http://survey.ue-varna.bg/index.php/613412/lang/bg/newtest/Y и ще бъде активно до 06.03.2018 г. (включително).