Новини от сайта

График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия

 
Снимка на Администратор Moodle
График за държавни изпити през зимна (поправителна) сесия
от Администратор Moodle - петък, 10 ноември 2017, 22:26
 

Уважаеми колеги,

Съгласно заповед на ректора на ИУ - Варна е определен графикът за провеждане на държавните изпити през зимната (поправителна) сесия. С него може да се запознаете на следния адрес.