Новини от сайта

Възможност за избор на факултативна дисциплина за студентите от 3 курс, ОКС "бакалавър"

 
Снимка на Доц. д-р Силвия Благоева
Възможност за избор на факултативна дисциплина за студентите от 3 курс, ОКС "бакалавър"
от Доц. д-р Силвия Благоева - сряда, 1 ноември 2017, 09:32
 

За студентите 3 курс, ОКС "бакалавър", редовно и дистанционно обучение 

От 30.10. до 12.11.2017 г. (включително) може да направите избор за изучаване на чужд език (факултативно),  през летния семестър на учебната 2017/2018 г. и зимния семестър на учебната 2018/2019 г.

Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но изберете ли я, изучаването й става задължително!

Изборът се прави като влезете в своя профил в "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини": https://info.ue-varna.bg/