Новини от сайта

Изборни дисциплини за студенти, ОКС "магистър"

 
Снимка на Администратор Moodle
Изборни дисциплини за студенти, ОКС "магистър"
от Администратор Moodle - сряда, 25 октомври 2017, 11:30
 

От 23.10. до 05.11.2017 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате през летния семестър на учебната 2017/2018 г. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система, ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави, като влезете в своя профил в "Студентско състояние" и изберете "Изборни дисциплини". Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.