Новини от сайта

Заплащане на семестриална такса за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.

 
Снимка на Администратор Moodle
Заплащане на семестриална такса за зимен семестър на уч. 2017/2018 г.
от Администратор Moodle - четвъртък, 24 август 2017, 15:38
 

Във връзка с предстоящото записване за зимен семестър на уч. 2017/2018 г. ви уведомяваме, че е необходимо да заплатите семестриалната такса към СИ Банк, за ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", в срок до 18.09.2017 г.

Заверяването на студентските книжки, лични карти, както и издаването на уверения ще се извърши по график за всяка специалност, курс и група от 25.09.2017 г. чрез груповите отговорници (за ОКС "бакалавър"). Заверяването на студентските книжки за ОКС "магистър" ще се извърши след 09.10.2017 г. по график.

По-ранното заплащане на зимния семестър е наложително поради извършени промени в сроковете за подаване на данни към Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, на основание писмо с изх.№ 9104-11/26.01.2017 г. на МОН.

Информация за семестриалните такси са публикувани в сайта на ИУ-Варна, с връзки:

СИБАНК ЕАД
IBAN: BG 39 BUIB 9888 3129 2762 00
BIC: BUIBBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

В основание за плащане е необходимо да са изписани: трите имена на студента, фак. номер, ЕГН и специалност