Новини от сайта

Избор на факултативни дисциплини (за ОКС "бакалавър")

 
Снимка на Администратор Moodle
Избор на факултативни дисциплини (за ОКС "бакалавър")
от Администратор Moodle - сряда, 2 август 2017, 12:38
 

Уважаеми колеги,

С решение на Академичния съвет от 29.06.2017 г. (протокол № 21) към учебните планове на всички специалности се прибави изборен блок с факултативни дисциплини. Изборът на факултативна дисциплина не е задължителен, но за избралите да я изучават тя става задължителна. В периода 28.07 - 16.08.2017 г. може да се направи съответния избор посредством своя профил в „Студентско състояние“.

Повече информация може да намерите на следните адреси: