Новини от сайта

Списък на студенти, на които се разрешава промяна на специалност и форма на обучение за учебната 2017/2018 г.

 
Снимка на Администратор Moodle
Списък на студенти, на които се разрешава промяна на специалност и форма на обучение за учебната 2017/2018 г.
от Администратор Moodle - четвъртък, 20 юли 2017, 15:18
 

Списък на студенти с промяна на специалност и форма на обучение за учебната 2017/2018 г.

На основание чл. 115, т. 2 и т. 3 от Правилника на Икономически университет – Варна и Заповед № РД-05-1989 от 18.07.2017 г., се разрешава да преминат от една специалност в друга и от една форма на обучение в друга от учебната 2017/2018 г., следните студенти:

Забележка: Записването за зимен семестър на учебната 2017/2018 г. ще се извърши по график от сектор ,,Студенти” преди началото на учебната година

І. Преминаване от една специалност в друга:

1. Габриела Минчева Минчева – I курс, от специалност „Счетоводство и финанси”, факултетен № 109858 в спец. „Индустриален бизнес и предприемачество”, дистанционно, платено обучение;

2. Мартин Венциславов Боев – I курс, от специалност „Финанси”, факултетен № 109512 в спец. „Счетоводство и одит”, дистанционно, платено обучение;

3. Алкин Ертан Хайредин – II курс, от специалност „Счетоводство и одит”, факултетен № 101225 в специалност „Мениджмънт”;

4. Йоанна Ивайлова Йорданова – I курс, от спец. „Застраховане и осигуряване”, факултетен № 110536 в спец. „Туризъм”, дистанционно, платено обучение;

5. Евгения Стоилова Симеонова – II курс, от специалност „Маркетинг”, факултетен № 106197 в специалност „Индустриален бизнес и предприемачество”, дистанционно обучение, държавна поръчка;

6. Октай Ивелинов Алексиев – I курс, от специалност „Менидмънт”, факултетен № 109739 в специалност „Финанси”, редовно обучение;

7. Александра Иванова Атанасова – I курс, от специалност „Туризъм”, факултетен № 109568 в спец. „Маркетинг”;

8. Марина Димитрова Христова – II курс, от спец. „Туризъм”, редовно обучение, факултетен № 106722 в спец. „Мениджмънт”;

9. Бетина Станиславова Рачева – II курс, от специалност „Международни икономически отношения”, факултетен № 108039 в специалност „Туризъм”, дистанционно обучение, държавен прием;

10. Гергана Атанасова Атанасова – II курс, от специалност „Мениджмънт”, факултетен № 106715 в спец. „Счетоводство и одит”, дистанционно обучение, държавен прием;

11. Илиян Георгиев Илиев – I курс, от спец. „Маркетинг”, факултетен № 103065 в спец. „Информатика”;

12. Микаела Свиленова Дянкова – I курс, от специалност „Бизнес икономика”, факултетен № 109340 в спец. „Икономика и търговия”, дистанционно, платено обучение;

13. Шюкри Юзджан Шюкри – I курс, от специалност „Икономика и търговия”, факултетен № 110537 в спец. „Информатика”;

14. Кирил Святославович Димитров – I курс, от специалност „Бизнес икономика”, факултетен № 111564 в спец. „Туризъм”, редовно обучение;

15. Михаела Ивелинова Михайлова – II курс, от специалност „Бизнес икономика”, факултетен № 107678 в спец. „Икономика и търговия”, дистанционно обучение, държавен прием;

16. Азиме Турганова Мехмедова – II курс, от специалност „Бизнес икономика”, факултетен № 106658 в спец. „Икономика и търговия”, дистанционно обучение, държавен прием;

17. Габриела Емилова Костова – I курс, от специалност „Бизнес икономика”, факултетен № 111014 в специалност „Икономика и търговия”, дистанционно, платено обучение;

18. Александра Деянова Александрова – I курс, от специалност „Недвижими имоти и инвестиции”, факултетен № 107944 в спец. „Международни икономически отношения”;

19. Христо Руменов Цветков – I курс, от специалност „Информатика”, факултетен № 107077 в специалност „Туризъм”, редовно обучение;

20. Мартин Живков Желев – I курс, от специалност „Информатика”, факултетен № 110294 в спец. „Икономика и търговия”, редовно обучение;

21. Ралица Стойчева Матеева – I курс, от специалност „Бизнес информационни системи”, факултетен № 109239 в специалност „Счетоводство и одит”, дистанционно обучение, платена форма;

22. Никол Бисерова Гекова – I курс, от специалност „Маркетинг”, факултетен № 109465 в специалност „Счетоводство и одит”, дистанционно обучение, платена форма.

ІІ. Преминаване от редовно в задочно/дистанционно обучение, същата специалност:

1. Неделина Димитрова Топчиева – III курс, специалност „Счетоводство и контрол”, факултетен № 104935;

2. Вилдан Сезгинова Ахмедова – I курс, специалност „Счетоводство и одит”, платено обучение, факултетен № 109347;

3. Михаела Теодорова Огнянова – III курс, специалност „Счетоводство и контрол”, факултетен № 103908;

4. Иванина Димитрова Станчева – III курс, специалност „Счетоводство и контрол”, факултетен № 10497;

5. Александър Светославов Матев – IV курс, специалност „Финанси”, факултетен № 100388;

6. Петя Пламенова Матева – IV курс, специалност „Финанси”, факултетен № 100504;

7. Ивайло Красимиров Бойчев – II курс, специалност „Финанси”, факултетен № 106664;

8. Янита Илиянова Илиева – III курс, специалност „Финанси”, факултетен № 100479;

9. Елина Йорданова Фердинандова – I курс, специалност „Туризъм”, платено обучение, факултетен № 109425;

10. Румяна Росенова Иванова – II курс, специалност „Туризъм”, факултетен № 108009;

11. Стела Радостинова Ненова – I курс, специалност „Туризъм”, платено обучение, факултетен № 109170;

12. Цветослава Найденова Петкова – II курс, специалност „Туризъм”, факултетен № 107858;

13. Иван Здравков Мавров – I курс, специалност „Туризъм”, платено обучение, факултетен № 096443;

14. Мария Николаева Колева – III курс, специалност „Туризъм”, факултетен № 100349;

15. Харутюн Ервант Артюнян – I курс, специалност „Икономика и търговия”, платено обучение, факултетен № 111559.