Новини от сайта

Проучвания на мнението на студенти, завършили и преподаватели относно ДФО

 
Снимка на Администратор Moodle
Проучвания на мнението на студенти, завършили и преподаватели относно ДФО
от Администратор Moodle - четвъртък, 29 юни 2017, 10:18
 

Уважаеми колеги,

Икономически университет - Варна съвместно с Центъра за електронно и дистанционно обучение и Центъра за качество на обучението организира проучвания, насочени към студенти, завършили и преподаватели, във връзка с дистанционната форма на обучение. Крайният срок за тяхното попълване е 9. юли 2017 г.

Повече информация може да намерите на следните адреси:

» Анкета за студенти относно удовлетвореност от обучението в дистанционна форма;

» Анкета за реализацията на завършилите в дистанционна форма;

» Анкета за преподаватели относно организация на обучението в дистанционна форма.