Новини от сайта

ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ за акад. 2017/2018 г.

 
Снимка на Администратор Moodle
ИЗБОРНИ ДИСЦИПЛИНИ за акад. 2017/2018 г.
от Администратор Moodle - вторник, 28 март 2017, 15:27
 

Уважаеми колеги,

До 02.04.2017 г. (включително) може да направите избор на дисциплини, включени в избираемите блокове по учебния план, по който се обучавате за учебната 2017/2018 г. Ако в указания срок не направите избор чрез електронната система ще бъдете разпределени служебно.

Изборът се прави като влезете в  своя профил в "Студентско състояние" и изберете „Изборни дисциплини“. Дисциплините следва да се подредят по степен на желание за изучаване.