Новини от сайта

Учебно разписание за форма на обучение (януарски прием)

 
Снимка на Администратор Moodle
Учебно разписание за форма на обучение (януарски прием)
от Администратор Moodle - вторник, 24 февруари 2015, 09:19
 

Учебно разписание за зимен семестър

 на уч. 2014/2015 г.
за ОКС "магистър" - дистанционна форма на обучение (януарски прием)

може да намерите на следния линк:

http://ue-varna.bg/bg/SedRaz.aspx